Zorg voor gezondheid

In het oude China betaalden de keizers hun artsen en behandelaars als zij gezond bleven.