Holistische visie

Het griekse woord ‘Holon’ betekent geheel. Het uitgangspunt is dat alles onderdeel uitmaakt van een groter geheel, dat ieder onderdeeltje het grotere geheel ‘in zich draagt’ . Er is een wisselwerking tussen alle ‘onderdelen’.